Belasting besparen voor ondernemers? Is dat wel mogelijk?

"FISCALE APK"

Belasting besparen voor ondernemers?

 

“Ik betaal te veel belasting” Veel ondernemers hebben vaak het gevoel dat zij te veel belasting betalen. Vaak klopt deze aanname ook, doordat niet alle ondernemers optimaal gebruik maken van alle fiscale mogelijkheden. Hierdoor ontstaat er een mate van “onzekerheid” over of het nog wel nut heeft of dat u als ondernemer zijnde te laat bent. Moneta heeft hier een concreet antwoord op: het heeft altijd nut om een fiscale scan uit te voeren.

 

De fiscale scan van Moneta:

Wij voeren voor u een fiscale scan uit om te beoordelen of u op belasting kunt besparen. Met daarbij lettend op meer dan 201 punten kunnen wij wellicht voor u belasting besparen.

De fiscale scan geeft u een duidelijk overzicht van waar de mogelijkheden in zitten om belasting te kunnen besparen.

Dus meldt u nu aan om ook te profiteren!

 

Voorbeelden uit de fiscale scan:

 • Beoordeling op aftrekbare kosten (sheet beschikbaar met 113 mogelijke aftrekbare kosten!)
 • Belastingvrij vergoedingen.
 • Kosten en vergoedingen.
 • Vervoermiddel.
 • Garage.
 • Sponsoring.
 • Kantoor en huis.
 • Kinderen en onderneming.
 • Werkkostenregeling.
 • Bedrijfspand huren/kopen.
 • Partner of kinderen werken mee.
 • Privéschuur.
 • Winstverdeling met uw partner
 • Investeringsaftrek
 • Willekeurige afschrijvingen
 • Inbrengbalans.
 • Aftrekbare kosten voor oprichting.
 • Optimaliseren ondernemers faciliteiten
 • Aftrekposten verkrijgen.
 • Middeling sterk wisselende inkomens.
 • Optimaliseren pensioen.
 • Waardering voorraad/onderhanden werk/ vorderingen.
 • Opname van overlopende passiva.
 • Voorzieningen.
 • Sale and leaseback constructie.
 • Inbreng onderneming in BV.
 • Internationale structuur (deel van winst/omzet naar buitenland) (bv)
 • Innovatie box 9% (2021)
 • Salaris DGA.
 • Bonus (BV)
 • Hypotheek via eigen bedrijf (BV)
 • Optimale winstverdeling binnen concern (BV)
 • Aftrekbare giften (IB)
 • Aftrekbare zorgkosten (IB)
 • AOV.
 • Uitstel belastingen en betalingsregelingen.
 • Voorlopige aanslagen.
 • Suppletie BTW.
 • Fooi en BTW.
 • Btw-buitenland.
 • Samengestelde dienst / product BTW.
 • Erfbelasting ontwijken.
 • Belasting in box 3/vermogen ontwijken.
 • Etikettering van vermogen.

 

Fiscale dossiervorming BV:

 • Managementovereenkomst holding en werkmaatschappij
 • Pensioenovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst DGA
 • Pensioenovereenkomst
 • Lening overeenkomsten/ r/c overeenkomsten
 • Overige overeenkomsten (stamrecht, computer, auto)
 • Beschikking fiscale eenheid VPB
 • Beschikking fiscale eenheid BTW
 • Afspraken met de Belastingdienst

 

 

Kosten fiscale scan:

De kosten van de fiscale scan zitten deels in de abonnementen verdisconteert in het maandbedrag. Voor klanten kost een fiscale scan slechts € 99,-

Waardoor zoals wij eerder hebben gepretendeerd dat een goede boekhouder zichzelf altijd terug verdient!

Dus meld u nu aan om klant te worden en ook belasting te besparen!

 

Indien u geen klant bij ons bent, kunt u eenmalig een fiscale scan laten uitvoeren door Moneta. Deze dienstverlening kost u dan slechts € 699,-